Warunki używania

Web Jabbim

Copyright (c) 2006, HumboldTec spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.

Serwer jest prowadzony przez HumboldTec spol. s r.o., dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt.

Obsahem serveru www.jabbim.cz je chráněn autorským právem. Nakládání s obsahem se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas provozovatele, bez jehož souhlasu není převzetí dovoleno.

Služby serveru www.jabbim.cz jsou uživatelům poskytovány bezplatně a provozovatel jeho provoz financuje z vlastních prostředků.

Společnost HumboldTec spol. s r.o., zaručuje všem uživatelům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou, a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají uživatelé souhlas k tomu, aby společnost HumbodlTec spol. s r. o. s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek a služby Jabbim, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace příspěvků, a to na celou dobu takové činnosti.

Jabber servery Jabbim

Jedná se o jabber servery na adresách jabbim.cz, jabbim.sk, jabbim.com, jabbim.pl, njs.netlab.cz, jabber.cz.

Provozovatelem serverů Jabbim je společnost HumboldTec spol. s r.o., kontaktní údaje naleznete v sekci Kontakty.

Služby serverů Jabbim jsou uživatelům poskytovány bezplatně a provozovatel jeho provoz financuje z vlastních prostředků. Uživatelé mohou dobrovolně přispět na provoz serveru. Po zaslání příspěvku se uživatel stává členem VIP skupiny, a tím je zvýhodněn. Více informací naleznete v sekci Jabbim VIP.

Společnost HumboldTec spol. s r.o., zaručuje všem uživatelům serverů ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou, a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají uživatelé souhlas k tomu, aby společnost HumboldTec spol. s r.o. s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování služby Jabbim, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace příspěvků, a to na celou dobu takové činnosti.