Jabbim VIP

Cele Jabbim VIP

Zarządzanie serwera wielkości Jabbim nie jest łatwe. Z rosnącą ilością użytkowników jest coraz trudniejsze taki serwer utrzymywać. Zwiększa się zapotrzebowanie na hardware, łącze serwerów i pomoc użytkownikom.

Zdecydowaliśmy się wprowadzić system dobrowolnych opłat umożliwiającym użytkownikom, którym nie jest przyszłość Jabbim obojętna, współfinansować jego bieg.

Na znak wdzięczności za tę pomoc finansową oferujemy sponsorującym użytkownikom kilka usług VIP, które nie są do dyspozycji pozostałym użytkownikom. Mamy nadzieję, że system się sprawdzi i doprowadzi do dalszego rozwoju jakości usług Jabbim.

Po zarejestrowaniu Jabbim VIP możesz usługi bezpłatnie wypróbować przez 14 dni.

icons

icons

icons